Kedvencem (0)
Írjon, szívesen segítünk! info@glamonde.hu . HÉ - PÉ 9-17

Reklamációs feltételek

üzemeltető

SVOBODA LINEN, s.r.o.

Székhely: Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

azonosító szám: 262 22 116

bejegyezve a Brno megyei bíróság által, C szakasz, 37961 sz alatt.

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezeket a feltételeket (a továbbiakban "reklamációs feltételek") a SVOBODA LINEN, s.r.o., Jiřího z Podebrad 978, 696 62 Strážnice, azonosító szám: 262 22 116, bejegyezve a cégbíróság által fenntartott Megyei Bíróság Brno, C szakasz, 37961 sz. alatt (a továbbiakban: "eladó") szabályozza, 1751 § szerint 1. sz. 89/2012 a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Ptk") alapján, amely az eladó és minden olyan természetes személy (a továbbiakban: "vásárló") kölcsönös jogait, kötelezettségeit, a vásárlást megállapodását (a továbbiakban "adásvételi szerződés") összegzi. Jelen reklamációs feltételek tartalmazza a www.glamonde.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő általi használatának feltételeit.

1.2. A reklamációs feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárló jogi személy, vagy olyan személy, aki rendeléssel üzleti vagy más foglalkozás célját teljesíti.

1.3. A reklamációs feltételektől eltérő rendelkezések megállapodása az adásvételi szerződésben lehetséges. Ezek az eltérő megállapodások elsőbbséget élveznek a reklamációs feltételekben leírtakkal szemben.

1.4. A reklamációs feltételek rendelkezései, az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a reklamációs feltételek magyar nyelven készültek.

1.5. Ez eladónak jogában áll a reklamációs feltételek módosítása és bővítése. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a reklamációs feltételek előző verziójában voltak összefoglalva.

 

2. FELELŐSSÉG

2.1. Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén jogszabályon alapul a kötelező garancia. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az ellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli.

2.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az internetes áruház honlapján feltüntetett termékfotók csak illusztrációk. A vásárló tudomásul veszi, hogy az internetes áruház honlapján feltüntetett termékfotók és színek, tekintettel a képernyő vagy más megjelenítő eszköz beallítására, eltérhetnek a valóságtól.

2.3. A vásárló köteles az eladó által mellékelt vagy feltüntetett használati útmutatót követni. Az ágyneműhuzat első mosására különösen ügyelni kell, fontos hogy a mosás folyamán lemossuk a festékmaradványokat. Ez leginkább a sötét színekre vonatkozik, ahol fennáll a színeződés veszélye. Minden mosás 60 fokos vízben ajánlatos, visszájáról.

2.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy az áru pamutból készült, vasalásmentességet biztosító kezeléssel ellátva. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a termék nem gyűrődik. A vasalásmentességet biztosító kezelés csak megkönnyíti a karbantartást, de ezt az állapotot a használati útmutatóban leírtak betartásával érhetjük el.

2.5. A jótállás nem alkalmazható azokra az esetekre, amikor a termék szokásos használatánál keletkezett elhasználódásra, helytelen tárolás esetén történő károsodás vagy a termék nem megfelelő használatára, amelyek nem felelnek meg a használati utasításnak. Nem megfelelő manipulációra és raktározásra.

2.6. Az eladó a vásárló kérésére köteles jótállási levelet kiállítani. Egyéb esetekben az eladó vásárlást igazoló dokumentumot ad ki a vásárló számára, ami a szükséges információkat és az általánosan kötelező jogszabályokat tartalmazza.

 

3. REKLAMÁCIÓ

3.1. Csak az eladónál vásárolt és a teljes egészében kifizetett terméket reklamálhatja. A vásárló a reklamált termék hibáit a reklamációs nyomtatványban köteles a lehető legpontosabban leírni.

3.2. A vásárló a vásárlást igazoló bizonylat és az áruátvételi elismervény másolatát, valamint a hiánytalanul kitöltött reklamációs nyomtatványt az áruval együtt postai úton vagy futárszolgálattal eljuttatja. Amennyiben a vásárló postai úton juttatja vissza a terméket az eladónak, köteles azt gondosan becsomagolni. A szállítás során keletkezett esetleges károkért a felelősséget az eladó nem vállalja. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvéttel visszaküldött árut nem veszi át.

3.2.1. A reklamációt a termék eladójánál kell érvényesíteni. 

3.2.2. Értesítsen minket szándékáról. Küldünk egy retúrjegyet, amit a csomagra tapaszt és a legközelebbi Csomagküldő.hu átvevőhelyen átad.

3.2.3. A Csomagküldő.hu szolgálat átvevőhelyeit az alábbi linkre kattintva találja: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

3.3. Az eladó írásban megerősíti a panasztétel időpontját, tartalmát és a vásárló igényeit a reklamáció folyamatáról.

3.4. Reklamáció esetén az eladó köteles haladéktalanul, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül érdemi választ adni a panaszra, amely határidő nem azonos a hiba szakértői véleményezésének idejével. A panaszkezelés nem tarthat 30 napnál hosszabb ideig, ha viszont letelik ez az idő és nem történt előrelépés, akkor a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg, mint javíthatatlan hiba esetén. A vásárlót telefonon vagy e-mailben értesíti a vásárlót a döntésről.

3.5. Ameddig a reklamált hiba eltávolítható,a vevőnek joga van a díjmentes javításra. Abban az esetben, ha a hiba nem elhárítható, a vásárló igényelheti a cserét vagy elállhat a szerződéstől - visszaigényelheti a pénzt.

3.6. Gyártási hiba megállapítását követően a termék cserére, vagy a pénzösszeg visszatérítésre kerül. A visszatérített összegbe nem számítódik bele a csomagolási és szállítási költség.

3.7. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiszállított termékkel szembeni fokozott érzékenység vagy allergiás reakció magában nem tekinthető a termék hibájának.

3.8. Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedés módjáról, a reklamáció időpontjáról a panasztevőt írásban fogja értesíteni az eladó.

3.9. A reklamáció folyamata nem érinti a vásárló kötelezettségét a teljes vételár kifizetéséhez, illetve más kötelezettségek teljesítéséhez az eladónak.

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen reklamációs feltételek rendelkezéseit bármikor, a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. A módosult rendelkezéseket az eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

4.2. A jelen reklamációs feltételek 2015. Január 1. – én lép hatályba, és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 

SVOBODA LINEN, s.r.o.